Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika

 

Oslo kommune har vedtatt å bygge nytt hovedbibliotek for Deichman. Det nye biblioteket i Bjørvika skal bli en moderne møteplass for utveksling av kunnskap. Bygget er tidsmessig og funksjonelt med fremtidsrettede løsninger.

Byggeperiode: 2014 - 2019
Biblioteket åpner for publikum: 2020
Prosjektnavn: Diagonale

 

 

Hvordan blir det nye biblioteket?

 

Organisering

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer og kjeller. Det skal huse et rom- og funksjonsprogram på 13 900 m² funksjonsareal. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene

Fasade

Fasaden består dels av transparente vindusfelt, dels av lysgjennomskinnelige vegger. Vekslingen mellom åpent og lukket i fasaden skaper variasjon og spenning i bibliotekets interiør samtidig som prosjektets strategi for redusert energibruk ivaretas.

 

Byplan og arkitektur

Sammen med bebyggelsen i felt A9 danner biblioteket den fremtidige bebyggelsen nord for Operaen. Prosjektet skaper en funksjonell og fleksibel ramme for bibliotekets virksomhet. Biblioteket uttrykker seg som markant og inviterende, i et godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom.

Fasaden på nye Deichmanske hovedbibliotek

Fasaden på nye Deichmanske hovedbibliotek

  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE