Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika

 

Oslo kommune bygger et nytt hovedbibliotek for Deichman i Bjørvika. Det nye biblioteket blir nyskapende, synlig og tilgjengelig - en sosial møteplass med innhold som formes av menneskene som bruker det.

 

Illustrasjoner Lund Hagem/ Atelier Oslo. Foto: Jiri Havran

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE