Inngått viktig møbelkontrakt

kontraktsignering mediestativer til Deichman Bjørvika

Mer enn tre kilometer mediestativer skal installeres i Deichman Bjørvika

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE