Plassering

 

Deichman Bjørvika vil ligge nord for Operaen og Operagaten, grensende mot Dronning Eufemias gate. Vest for biblioteket kommer Operaallmenningen.

 

Illustrasjonsplan - kart for nye Deichmanske

 

Se detaljert, interaktivt plankart for Deichman-området

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE