Plankart for Deichman-området

Illustrasjonsplan - kart for nye Deichmanske

Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ligge nord for Operaen og Operagaten, grensende mot Dronning Eufemias gate.

Vest for biblioteket kommer Operaallmenningen, og bygget i øst er planlagt til studentboliger og næringslokaler.

Se detaljert, interaktivt plankart for Deichman-området

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE