Arbeid i byggegropa

Det vil foregå arbeid og aktivitet i byggegropa frem til kl. 22:00 hver dag de neste tre ukene. Arbeidet vil ikke overstige gjeldende grenser for støyende arbeider.  

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE