Lossing på Bjørvikautstikkeren

Det vil foregå lossing på gangveien ut til Bjørvikautstikkeren/ "Sukkerbiten” i dag kl 14 – 19. 

Det vil i dette tidsrommet stå en lastebil langs kaikanten mot Akerselven. Veien vil bli stengt i korte perioder mens selve løftet fra lastebilen pågår. Det er mulig for gående og kjørende å komme forbi når selve løftet ikke pågår. Det vil være vaktpersonell tilstede foran og bak lastebilen som dirigerer trafikken. 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE