Støyende arbeider Munch

Veidekke entrepenør AS fikk i september 2015 dispensasjon av Helseetaten for å gjennomføre støyende arbeider i forbindelse med grunnarbeidene for nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Veidekke søkte om dispensasjon fra §12 og forhåndsgodkjenning etter §14 i forskrift om begrensning av støy i tidsrommet 5.10.15 til 1.11.16.

Se vedtak med vilkår

 

 

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE