Avholdt dialogkonferanse om løst inventar

Kultur- og idrettsbygg har gjennomført dialogkonferanse med markedet i forbindelse med anskaffelse av løst inventar til nytt Munchmuseum og nye Deichmanske hovedbibliotek. Dialogkonferansen ble holdt 27. oktober 2016 i Oslo Kongressenter.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE