Bolverk avdekket

NMM har avdekket et gammelt bolverk på Deichman-tomten

Norsk Maritimt Museum (NMM) har avdekket bolverk bak den gamle fronten til jernbanekaia.

Bolverkene er lokalisert bak kaifront mot øst, og er fylt med gjenstander som keramikk, sko, kurver etc. NMM må dokumentere funnet ordentlig for å finne ut hva det er. Arbeidet er estimert til å ta en uke, men vil ikke påvirke øvrige arbeider i byggegropa.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE