Utett byggegrop

I byggegropa til nye Deichmanske hovedbibliotek er det fortsatt for høy vanninntregning, og arbeidet med tettetiltakene fortsetter.

Til Bygg.no forklarer Jan Eklund, prosjektdirektør i ÅF Advansia, om hvilke problemer man har møtt på, hva som har vært gjort for å løse dem, og strategien videre.

Les mer på Bygg.no »

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE