Avholdt dialogkonferanse om løst inventar

Kultur- og idrettsbygg har gjennomført dialogkonferanse med markedet i forbindelse med anskaffelse av løst inventar til nytt Munchmuseum og nye Deichmanske hovedbibliotek. Dialogkonferansen ble holdt 27. oktober 2016 i Oslo Kongressenter.

 

På konferansen ble følgende presentert:

  • Åpning av dialogkonferansen og presentasjon av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Ved Vibeke Johnsen, prosjektansvarlig Deichman.
  • Visjoner og mål for nye Deichmanske hovedbibliotek. Ved Knut Skansen.
  • Om nye Deichmanske hovedbibliotek. Ved Vibeke Skaiaa, prosjektleder Deichman.
  • Om nytt Munchmuseum. Ved Nina Dillingøen, prosjektleder Munch.
  • Presentasjon av og leveranser til nytt Munchmuseum. Ved Trine Roald, interiørarkitekt Munch.
  • Presentasjon av og leveranser til nye Deichmanske hovedbibliotek. Ved Silje Brænde, interiørarkitekt Deichman.

(Presentasjonen "Visjoner og mål for nytt Munchmuseum" av Henrik Svalheim ble ikke presentert på møtet, men kan lastes ned.)

 

Prosessen videre

Videre prosess vil være å få innspill fra markedet når det gjelder:

  • Oppdeling og størrelse på anbudspakker.
  • Omfang og oppdeling av møbelsnekkerleveranser.
  • Leverandørprosjektering og ansvar for utarbeidelse av arbeidstegninger.
  • Produksjonstider.

Leverandører kan levere skriftlige innspill, som da er inngangsbilletten for videre dialog i form av én til én-møter. Innspill sendes per mail til postmottak@kid.oslo.kommune.no merket «Dialogkonferanse». I mailen skal det angis hvilket prosjekt det gjelder, eventuelt begge prosjektene. Mail skal være innsendt senest mandag 7. november

Vi takker for et godt oppmøte og ser frem til en videre dialog.

Presentasjoner og deltakerliste fra dialogmøtet kan lastes ned her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE