Munch-tall er offentlig

Nytt Munchmuseum i Bjørvika

- Dette gir et solid grunnlag for at siste akt om Munchmuseet kan bli en verdig forestilling. Det er et solid fundament, sier Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, om det kvalitetssikrede forprosjektet.

Etter fullført forprosjekt er tallene for nytt Munch-museum offentlig. Bygget er estimert til 2.256 mrd pluss renter og prisstigning i byggeperioden. Totalkostnadene for prosjektet beløper seg til 2,761 mrd (2019-kroner) - det året museet åpner.

Fire nye tiltak

  • Innarbeidelse av en ny messaninetasje på plan 12
  • Tre nye publikumsterrasser/takterrasser mot øst, vest og nord
  • Ny inngang mot vest for skoleklasser/grupper
  • Strengere miljøkrav

Byrådssak 113/4 »

Forprosjekt - Bok 1 - Beskrivelse »

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE