Statsstøtte til nytt Munchmuseum

Nytt Munchmuseum i Bjørvika

Regjeringen bidrar med 605 millioner kroner til byggingen av nytt Munchmuseum i Bjørvika.

- Det vert lagt opp til å innfri denne tilsegna med løyvingar over seks år med første løyving i statsbudsjettet for 2017. Det samla tilskotet på 605 millionar kroner er ein nominelt fast sum som ikkje vil verta justert for endringar i kroneverdien, prosjektkostnadene, innhaldet i prosjektet eller anna, står det i pressemeldingen fra Regjeringen.

Statsbudsjettet - tilsegn om statleg tilskot »

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE