Støp av skråvegg

Utsiktsbilde støp av knekken på toppen av nye Munchmuseet

Arbeidene med den karakteristiske knekken øverst på det nye Munchmuseet er i gang.

I perioden frem mot jul i år skal de resterende fire etasjene på museet bygges i betong og stål. Denne delen av bygget består av en skrå del som bøyer seg 20 grader mot vest. Når bygget er ferdig knekker østsiden og vestsiden i plan 9. Betongdelen knekker i plan 9 på byggets østside, og plan 10 på vestsiden mot Operaen.

Når det nye museet står ferdig kan man nyte en fantastisk utsikt fra toppetasjen både østover og vestover i byen. (Foto Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Nye Munchmuseet fasade. Illustrasjon.

Det nye Munchmuseet med den karakteristiske knekken slik det vil se ut når det står ferdig. (Illustrasjon estudio Herreros)

Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE