Visjonen bak Lambda

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen, arkitekt Juan Herreros og utstillingsansvarlig Jon-Ove Steihaug forklarer visjonen og konseptet for det nye Munchmuseet. Illustrasjon.

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen, arkitekt Juan Herreros og utstillingsansvarlig Jon-Ove Steihaug forklarer visjonen og konseptet bak det nye Munchmuseet. Se video.

Byggefasen for det nye Munchmuseet i Bjørvika er i gang, og museet vil etter planen stå ferdig i 2019. Det vertikale museumsbygget vekker oppsikt, og "Lambda" vil bli en ny attraksjon i Oslos havneområde.

I videoen under kan du se tre sentrale aktører bak det nye museet forklare byggeprosjektets visjon, konsept og arkitektur, og hvilken betydning det nye museet vil ha for Oslo og Munchs kunst.


Teksting er tilgjengelig.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE