Illustrasjoner Deichman Bjørvika

 

Illustrasjoner kan benyttes av presse og til ikke-kommersiell omtale. For annen bruk vennligst ta kontakt med oss.

 


Illustrasjon Deichman Bjørvika utsikt fra vest mot Operaallmenningen. Kreditering: Lund Hagem Arkitekter/ Atelier Oslo (Last ned 3,7 MB)

 


Illustrasjon av fasade utvendig. Kreditering: Lund Hagem Arkitekter/ Atelier Oslo (Last ned 3 MB)

 

Illustrasjon av biblioteket innvendig med det unike geometriske foldetaket og lyssjaktene. Kreditering: Lund Hagem Arkitekter/Atelier Oslo (last ned 2,7 MB)

 

Illustrasjon av biblioteket innvendig med utsikt mot Oslofjorden. Kreditering: Lund Hagem Arkitekter/Atelier Oslo (last ned 2,6 MB)

 


Illustrasjon av biblioteket innvendig med det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Kreditering: Lund Hagem Arkitekter/ Atelier Oslo (Last ned 2,9 MB)

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE