Illustrasjoner det nye Munchmuseet

 

Illustrasjoner kan benyttes av presse og til ikke-kommersiell omtale. For annen bruk vennligst ta kontakt med oss.

 

Illustrasjon utsikt fra fjorden mot nye Munchmuseet og Operaen. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 3,3 MB)

 

Illustrasjon øverste etasje og takterrasse fasade vest. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 2,5 MB)

 

Illustrasjon bygget utvendig. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 4 MB)
 

Illustrasjon bygget utvendig kveld. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 4 MB)

 

Illustrasjon dynamisk sone/ publikumsområde. Kreditering: estudio Herreros (last ned 3 MB)

 


Illustrasjon takterrasse. Kreditering: estudio Herreros  (Last ned 2,7 MB)

 


Illustrasjon utstillingsareal. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 2,2 MB)

 

Illustrasjon utsikt fra fjorden mot nye Munchmuseet og Operaen. Kreditering: estudio Herreros (Last ned 3 MB)

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
     

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE