Varsling om kritikkverdige forhold

Oslo kommune arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon og kritikkverdige forhold. Varslingsordningen som er etablert, består av et sentralt mottak samt lokale mottak i de ulike virksomhetene. Ansatte, brukere, leverandører og publikum kan varsle både sentralt og lokalt.

Kulturbyggene v/ Kultur- og idrettsbygg har et lokalt varslingsmottak som skal motta, registrere og følge opp varsler om kritikkverdige forhold.

Formålet med varslingsordningen er å forebygge korrupsjon, og å øke tilliten til at kommunen kan og vil rydde opp i uønskede forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Brudd på anskaffelsesregler
  • Brudd på taushetsplikt
  • Myndighetsmisbruk
  • Mobbing, trakassering eller diskriminering
  • Forhold som påvirker liv og helse
  • Mangelfulle sikringstiltak 


Hvordan varsle i Kulturbyggene?

Av sikkerhetsgrunner bør varsling ikke skje pr. e-post. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre en bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

Skriftlig varsling, brev sendes til: 
Mai Britt Søby
fagsjef
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Postboks 1514 Vika
0117 Oslo

NB! Merk konvolutten ”varsel” og skriv navnet til Mai Britt Søby først over adressen. Da er det kun mottaker av brevet som åpner konvolutten. Skriftlig varsel kan oversendes anonymt

Muntlig varsling
Kontakt fagsjef Mai Britt Søby personlig eller pr. telefon 915 67 476. Ved muntlig varsel vil det ikke kunne garanteres at varsleren forblir anonym, jf. pkt. 7 i Rundskriv 11/2007.

Sentral varslingsordning i kommunen
Oslo kommune har opprettet en sentral varslingsordning med et eksternt varslingsmottak. Du finner mer informasjon om den sentrale varslingsordningen på www.oslo.kommune.no/varsling.

Det er utarbeidet en veiledning om ansattes rett til å varsle kom kritikkverdige forhold i Oslo kommune.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE