Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika

 

Oslo kommune bygger et nytt hovedbibliotek for Deichman i Bjørvika. Det nye biblioteket blir nyskapende, synlig og tilgjengelig - en sosial møteplass med innhold som formes av menneskene som bruker det. 

Deichman Bjørvika er et unikt prosjekt som inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Sammen med det nye Munchmuseet er byggingen av Deichman Bjørvika kommunens største satsing på kulturbygg i vår tid. Bygget skal stå ferdig ved utgangen av 2019, og biblioteket åpner for publikum i 2020.

 

Illustrasjoner Lund Hagem/ Atelier Oslo. Foto: Jiri Havran

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune