Miljø

 

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og redusert klimagassutslipp. Hensyn til miljø og bærekraft er ivaretatt helt fra prosjektfasen, og er integrert både i byggeprosessen og i planene for fremtidig drift.

 

FutureBuilt forbildeprosjekt

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og bygges etter kriteriet med minst 50 % mindre klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk. Det innebærer å redusere klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp – både under planlegging, i byggefasen og i drift.

Som et forbildeprosjekt i FutureBuilt har det nye biblioteket vært med å inspirere og motivere offentlige og private utbyggere til å tenke på miljø og bærekraft i byggeprosessene helt fra start.

Les mer om de ulike klima- og miljøtiltakene på futurebuilt.no 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune