Om prosjektet

deichman bjørvika illustrasjon lund hagem/atelier oslo

 

Fakta

 

Byggefase: 2014 - 2019

Biblioteket åpner for publikum: 2020

Bruttoareal: 19 600 m2. Funksjonsareal: 13 560 m2

Etasjer: 5, med innskudde mesaniner og underetasje

Besøkstall: 2 000 000/ år

Tomt/plassering: Felt A8 i Bjørvikaplanen, nord for Operaen

Miljø: Passivhusnivå og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt, støttet av Enova SF

 

Om Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Det vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet og med lav terskel, og en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum. Det er et ambisiøst byggeprosjekt og et egenartet bygg som utmerker seg innenfor energieffektivisering, ny teknologi og utviklingen av en ny type biblioteksrom. Biblioteket utstyres med et omfattende IKT-system som skal legge til rette for digital formidling og selvbetjening.

 

Bygget og arkitektur

Biblioteket er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer og kjeller. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje er det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom.

Biblioteket åpner seg mot byen med innganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, sydøst og nord. Fra hver av inngangene møter besøkende diagonale lysåpninger som formidler kontakt inn i biblioteket. De tre diagonale lysåpningene skjærer gjennom bygget og gjør at en kan stå på bakkeplan og se opp gjennom hele bibliotekrommet, helt opp i taket. Taket blir et viktig element i det arkitektoniske uttrykket, med et karakteristisk og unikt utseende.

Fasaden består dels av transparente vindusfelt, dels av lysgjennomskinnelige vegger. Vekslingen mellom åpent og lukket i fasaden skaper variasjon og spenning i bibliotekets interiør. Utad fremstår biblioteket som lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.

 

Klima og miljø

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp.

Bygningen skal holde passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser, sammenlignet med tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene skal gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk.

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Å være en del av FutureBuilt-samarbeidet innebærer å redusere klimagassutslippene for bygget i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og i drift.

Les mer om de ulike klima- og miljøtiltakene her

 

Bibliotekets plass i byen

Deichman Bjørvika er et unikt prosjekt som inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Biblioteket er plassert mellom Operaen og Oslo S, fjorden og byen, øst og vest. Med sin sentrale plassering skal det nye biblioteket gi en levende og inviterende inngang til den nye bydelen. Bygningen er karakteristisk og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Både bygget og uteområdene vil skape nye urbane rom hvor folk kan møtes, lære, dele kunnskap og opplevelser. Biblioteket skal bidra til å skape fremtidens by, både arkitektonisk, sosialt og kulturelt.

Illustrasjon: Lund Hagem/ Atelier Oslo

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE