Plassering

 

Det nye Munchmuseet vil ligge ytterst på Paulsenkaia øst for Operaen. Området deles av utløpet til Akerselva. Endestasjonen til den planlagte Gondolbanen i Bjørvika er tenkt plassert nord for museet.

 

Illustrasjonsplan - kart for Munch-området

 

Se detaljert, interaktivt plankart for Munch-området

 

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE