Om prosjektet

det nye munchmuseet i Bjørvika

 

Fakta

Byggefase: 2015 - 2019

Museet åpner for publikum: 2020

Bruttoareal: 26 300 m2

Etasjer: museumstårnet 13, podiet 3

Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag

Tomt/plassering: Felt B5 i Bjørvikaplanen v/ Paulsenkaia

Miljø: Passivhusnivå og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt, støttet av Enova SF

 

Om det nye Munchmuseet

Det nye Munchmuseet skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

 

Bygget og arkitektur

Museet er tegnet av det spanske arkitektfirmaet estudio Herreros. Museet består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en lukket betongkonstruksjon med strenge krav til temperatur, luftfuktighet og dagslyskontroll. Det er her kunsten skal stilles ut, oppbevares og konserveres. Den dynamiske delen er et åpent og luftig  rom som strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen av museet vil være en kombinert sirkulasjons- og oppholdssone. Her vil publikum kunne ta pause mellom utstillingene, nyte utsikten og ta rulletrappene eller heisen til neste etasje.

I podiet på tre etasjer vil det være publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. I museets toppetasjer vil det være takterrasser mot øst og mot vest. Her vil publikum kunne nyte utsikten mot fjorden og Oslo by.

Fasaden på museet består av glass og perforert aluminium som vil reflektere fjord- og himmellyset i løpet av døgnet og årstidene. De perforerte aluminiumspanelene slipper dagslyset inn i dynamisk del, samtidig som de gir bygget karakter og identitet. I kombinasjon med solreflekterende glass vil aluminiumspanelene bidra til å isolere bygget og fungere som solavskjerming.

 

Klima og miljø

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Bygningen skal holde passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene skal gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk.

Det nye Munchmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Å være en del av FutureBuilt-samarbeidet innebærer å redusere klimagassutslippene for bygget i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift.

Les mer om de ulike klima- og miljøtiltakene her

 

Byggets plass i byen

Det nye Munchmuseet er et unikt prosjekt som inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Bygget er sentralt plassert på østsiden av Akerselva, ytterst på Paulsenkaia og sydøst for Operaen. Museet blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som en kompakt kulturby.

Illustrasjon: estudio Herreros

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE