Bibliotekets unike foldetak

foldetaket Deichan Bjørvika. Foto: Jiri Havran

Det innvendige taket i synlig råbetong har en spesiell geometrisk utforming som gir Deichman Bjørvika en særegen identitet.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE