Boring fra lekter i Bjørvika

Boring i Bjørvika

Denne uken vil det pågå boring fra lekter A i Bjørvika frem mot ca kl. 22:00, og støy må påregnes. Det er imidlertid ikke arbeid av en slik karakter at det bryter med støyforskriften.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE