Døgnkontinuerlige arbeider uke 33-38

Veidekke AS har fått tillatelse til å arbeide døgnkontinuerlig i perioden uke 33 til og med uke 38.

Arbeidene som er planlagt er montasje av ståltrapp fra etasje 0 til etasje 9 ved bruk av tårnkran. Arbeidene er innenfor støybegrensningene som er gitt i området.

Se dispensasjon

Dersom det er behov for ytterligere informasjon eller kontakt med noen i prosjektet, finner du kontaktinfo her

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE