Gangveien mot Sørenga stengt i korte perioder

Det vil foregå lossing ved byggeplassen til det nye Munchmuseet tirsdag 07.11 mellom kl 10:00 og 15:00.

Det vil i dette tidsrommet stå en lastebil langs kaikanten ved Akerselven på veien ut til Bjørvikautstikkeren. Veien vil være stengt i korte perioder mens selve løftet fra lastebilen pågår. Når løftet ikke pågår er det mulig for gående og kjørende å komme forbi. Det vil være vaktpersonell tilstede foran og bak lastebilen som dirigerer trafikken.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE