Stengt gangbro til Sørenga tirsdag 10. desember og torsdag 12. desember noen timer på dagtid.

Gangbroen mellom Sørenga og Sukkerbiten stenges tirsdag 10. desember ca. kl. 12 – 14. Broen stenges fordi det skal fraktes betongelementer til etablering av Museumsutstikkeren.

Broen vil også stenges ca. 2 timer torsdag 12. desember mens det er dagslys for å transportere den store lekteren inn i området igjen. Klokkeslett er ikke fastsatt pr nå, men vi prøver å unngå «rushtiden» på morgen og ettermiddag når publikum skal til og fra jobb.

Broen vil stenges periodevis framover grunnet materialer og utstyr som skal inn og ut i forbindelse med bygging av Museumsutstikkeren. Stenging vil varsles med oppslag på begge sider av broen.

Vi beklager ulempene dette medfører for publikum.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre for Museumsutstikkeren. Informasjon om prosjektet finner du her.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune