Avholdt dialogkonferanse om løst inventar

Kultur- og idrettsbygg har gjennomført dialogkonferanse med markedet i forbindelse med anskaffelse av løst inventar til nytt Munchmuseum og nye Deichmanske hovedbibliotek. Dialogkonferansen ble holdt 27. oktober 2016 i Oslo Kongressenter.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE