Oppstart arbeidsplattform

Støp av arbeidsplattform i Deichman-gropa

Første støp for å etablere arbeidsplattform for pelemaskin er gjennomført.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE