AV-utstyr til det nye Munchmuseet

Kontraktsignering AV-utstyr til det nye Munchmuseet. Fra venstre avdelingsleder installasjon Trond Sørensen og daglig leder Jan-Inge Ingebrigtsen fra Bright Norway AS, prosjektansvarlig Vibeke Johnsen fra Kultur- og idrettsbygg, prosjektleder Toralf Hystad fra ÅF Advansia, juridisk rådgiver Marit Nygaard fra Kultur- og idrettsbygg og IKT-rådgiver Anita Woll fra Rambøll AS.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har inngått kontrakt med Bright Norway AS om AV-utstyr til det nye Munchmuseet i Bjørvika.

– Det nye Munchmuseet skal levere kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet og dette skal også gjenspeiles i installasjoner og AV-utstyr. Vi er glad for å ha med oss Bright på laget, sier Eli Grimsby direktør for Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune.

– Vi i Bright er både stolte og glade for å bli tildelt en slik prestisjefylt kontrakt, og vi ser frem til å være med å bidra til den fremtidige publikumsopplevelsen i dette fantastiske bygget. Leveransen er en av de mest omfattende Bright har inngått avtale om så langt, og vil speile både spiss og bredde av vår tverrfaglige kompetanse, sier Jan-Inge Ingebrigtsen daglig leder Bright Norway.

Det nye Munchmuseet inneholder blant annet 11 utstillingssaler, undervisningsrom, bibliotek, to saler til konserter og arrangementer, et lite amfi med glassvegger der det er mulig å vise film eller presentasjoner, et stort og åpent torg med en rekke publikumsfunksjoner. Bright skal levere AV-utstyr, digital skilting og sceneteknikk til det nye Munchmuseet.

–  Det er viktig med gode tekniske løsninger til lyd, lys og formidling. Ny teknologi vil bidra til moderne museumsdrift og legge til rette for ulike typer arrangementer for et bredt publikum, sier Grimsby.

Bright har bred erfaring og har designet, produsert og installert teknisk utstyr for ulike kulturbygg over hele Norden. Kontrakten med Bright Norway AS omfatter leveranse av et bredt spekter av AV-utstyr av høy kvalitet og robusthet til det nye museet blant annet:

 • Toppsystem for AV-styring
 • AV over IP-infrastruktur
 • Opptaksutstyr og streaming
 • Digital skilting, inkludert programvare og hardware for produksjon/distribusjon av innhold
 • AV-utstyr til ulike typer møteromsfunksjonaliteter
 • AV-utstyr til amfi og hovedsal, inkludert sceneteknikk
 • Fastmontert og digital teleslynge
 • Mobil utstyrsbase for fleksibel scenerigg og installasjoner
 • Visningsenhet for audioguide
 • Nettbrett til digital produksjon
 • Samt diverse andre AV-løsninger

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune