Grunnsteinen for nytt museum lagt

Grunnsteinsnedleggelse nytt Munchmuseum

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit la fredag 14. oktober ned grunnsteinen for det nye Munchmuseet. Nå er det klart for at det som skal bli et monumentalbygg for Edvard Munchs kunst kan reise seg fra bakkeplan og bli synlig til stede i bybildet.

Dette er en milepæl for Oslo og våre innbyggere, men også en stor begivenhet for resten av landet og for hele den kunstelskende verden. Oslo forvalter en verdensarv etter Edvard Munch som nå blir tilgengelig for enda flere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

 

Unikt og ambisiøst

Innenfor kunstfeltet er Oslo kommunes Munchsamling den viktigste delen av verdensarven Oslo som kommune og Norge som nasjon er satt til å forvalte. Det nye museet skal rustes til å huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersen, Amaldus Nielsen og Ravensbergs samlinger, og ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

– Det nye Munchmuseet er et unikt og ambisiøst prosjekt som inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Det nye museet er det største løftet i Oslo kommunes satsing på kunst i vår tid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

 

Står på 300 pæler

Grunnarbeidene til det nye Munchmuseet startet opp høsten 2015. Prosjektet har måttet forholde seg til en byggeplass med vann på tre sider, utfordrende grunnforhold og begrenset tilkomst. Over 300 pæler er boret gjennom vann og løsmasser og forankret i fast fjell. Når det nye museet står ferdig i desember 2019 vil det strekke seg like langt over som under bakken. De lengste pælene strekker seg 60 meter under vann til fast fjell. Museumsbygget, med det karakteristiske tårnet, vil rage 60 meter opp mot himmelen når det står ferdig.

– Grunnarbeidene har vært både utfordrende og spennende. Nå er vi ferdig og har nådd en viktig milepæl. Arbeidet er i rute og nå gleder vi oss til å begynne å reise det som skal bli et nytt signalbygg i Oslo, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby

 

Organisert i høyden

Det som skiller det nye Munchmuseet fra de fleste andre tradisjonelle museer, er at museets hovedfunksjoner er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan. Bygningen består av et tårn på 13 etasjer, omkranset av et podium på 3 etasjer. Den lukkede delen av tårnet, som også er lyddempet, vil romme blant annet utstillingssaler, magasiner og lokaler for konservering. Den åpne delen av tårnet inneholder sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.

– I den lukkede delen av tårnet er det strenge krav til sikkerhet, inneklima og dagslyskontroll. I den åpne delen av tårnet er fasaden gjennomskinnelig slik at de besøkende hele tiden har kontakt med byen og landskapet utenfor, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Foto: Tove Lauluten.

 

 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit ble tatt imot av ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit ble tatt imot av ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune