Kontrakt om innvendige arbeider

Prosessleder Geir Saltvik i Hent og direktør Eli Grimsby i KID har signert kontrakt på innvendige arbeider i Munch

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) signerte mandag 12. september kontrakt med HENT om innvendige arbeider til nytt Munchmuseum. Kontrakten er på ca. 350 millioner kroner, og er dermed den største enkeltstående kontrakten som er inngått på det nye museet. KID har nå inngått kontrakter for 97 prosent av entreprisebudsjettet til nytt Munchmuseum.

Prosessleder Geir Saltvik i Hent og direktør Eli Grimsby i KID har signert kontrakt på innvendige arbeider i det nye Munchmuset

– Det er en stor kontrakt vi nå har landet og jeg har en veldig god følelse med HENT som ny samarbeidspartner, sier direktør Eli Grimsby i KID.

Ny, innovativ entreprisemodell

Kontrakten som nå er inngått mellom Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og HENT er spesiell og innovativ. For første gang er det lyst ut en konkurranse som bygger på en såkalt mixed entreprisemodell. Det betyr at KID har beskrevet underlaget mens tilbyderne blant annet har konkurrert på hvordan de vil gjennomføre optimaliseringsprosessen i etterkant. Optimaliseringsprosessen, som blir ledet av HENT i samarbeid med KID, vil føre frem til en ny, optimal beskrivelse av arbeidene som skal utføres.

– Dette fører til at vi i god dialog med entreprenøren kan luke ut usikkerhetsmomenter så tidlig som mulig og dermed redusere risikoen i gjennomføringsfasen, forteller Grimsby.

Store forventninger

HENT, som nå har fått ansvaret for å fylle skallet til det nye signalbygget i Bjørvika med all bygningsmessig innvendige arbeider og tekniske anlegg, planlegger å starte opp arbeidene høsten 2017.

– Vi er svært fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten og ser frem til et godt samarbeid med Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune. Mange byggherrer er fastlåst i konservative entrepriseformer, og vi synes det er spennende og positivt at KID velger en nyvinning som denne kontraktsformen, sier prosessleder Geir Saltvik som skal lede optimaliseringsprosessen hos HENT.

I kontraktsmøtet understreket direktør Eli Grimsby i KID at foretaket har store forventninger til leveransen fra HENT.

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere og forventer oss intet mindre enn det beste, sier hun.

– Dette er et klart prioritert prosjekt hos oss som vi går inn i med ærefrykt, sier Geir Saltvik.

Et landemerke i Oslo

Det nye Munchmuseet skal bli et landemerke i Oslo, hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet som er inkluderende, innbydende og tilgjengelig for alle. I midten av oktober vil grunnarbeidene være ferdig og grunnsteinen legges ned. Umiddelbart etter dette vil arbeidet med selve råbygget og det karakteristiske tårnet starte.

Selve bygget skal stå ferdig i desember 2019

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune