Vertikalt museumskonsept

Nytt Munchmuseum i Bjørvika

Munchmuseet ønsker å utvide publikumstilbudet gjennom større mangfold, bredde og hyppighet for utstillingsvirksomheten i Bjørvika. Se animasjon.

I nytt museum får de 4700 m2 utstillingsarealer.

Se animasjon av det nye Munchmuseet i Bjørvika:

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE